Strona g堯wna
Bie蕨cy numer
Aktualnoci
Godne uwagi
Prenumerata
Klub Przyjaci馧 P這myczka
Patronaty - konkursy
Imprezy - akcje
Kalendarz imprez
Reklamy w P這myczku Wydania archiwalne
Galeria P這myczka miej si z nami

REGULAMIN
NA ROK 2012

CEL KONKURSU:
zainteresowanie m這dzie篡 zimowymi i letnimi igrzyskami olimpijskimi,
poszerzenie zami這wa sportowych m這dzie篡 szkolnej,
propagowanie zachowa fair play
propagowanie idei olimpijskiej wr鏚 dzieci i m這dzie篡.

TERMIN NADSYxNIA PRAC:
prace nale篡 przys豉 pod adresem: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrze瞠
   Gdy雟kie 4, 01-531 Warszawa lub mrejf@pkol.pl do 2 kwietnia 2012 r.
prace przys豉ne po terminie nie wezm udzia逝 w konkursie (decyduje data
   stempla pocztowego).

UCZESTNICTWO:
w konkursie bior udzia uczniowie szk馧 podstawowych i gimnazj闚:
- szko造 podstawowe: klasy IV-VI
- gimnazja
mo積a zg這si po dwa najlepsze opowiadania w ka盥ej grupie wiekowej,
prace powinny na pierwszej stronie zawiera: tytu pracy, imi i nazwisko
   autora, klas, dok豉dny adres i telefon szko造 oraz pe軟e imi i nazwisko
   nauczyciela (opiekuna),
opowiadanie powinno by napisane przez ucznia samodzielnie w dowolnej
   artystycznej formie i powinno podkrela przynajmniej jedn z poni窺zych
   wartoci:
- w豉sne dowiadczenia z boiska, fabularyzacja los闚 wielkich zwyci瞛c闚 lub
   przegranych,
- zasad fair play i szacunek dla innych,
- rado z wysi趾u i zwyci瘰two nad sob,
- r闚nowag mi璠zy cia貫m a umys貫m.
opowiadanie nie powinno przekroczy 8 stron maszynopisu (czcionka
   12 pkt, odst瘼 akapitu 1.5)
opowiadanie mo瞠 by napisane odr璚znie (ale czytelnie), na maszynie lub
   komputerze.

ORGANIZATOR:
Polski Komitet Olimpijski

PATRON MEDIALNY:
PΜMYCZEK miesi璚znik dziewcz靖 i ch這pc闚 publikuj鉍y wszystkie materia造
   zwi頊ane z konkursem i nagrodzone prace.

SKxD KOMISJI OCENIAJ丘EJ:
w sk豉d komisji oceniaj鉍ej wchodz: nauczyciele polonici, przedstawiciele
   organizator闚 i dziennikarze.

autorzy najlepszych prac zostan wyr騜nieni nagrodami i dyplomami.
   Nagrody i dyplomy przewidziane s r闚nie dla nauczycieli - opiekun闚 kilku
   najlepszych autor闚 prac. Wr璚zenie nagr鏚 i dyplom闚 odb璠zie si podczas
   uroczystego spotkania w czerwcu 2012.

UWAGI KO哸OWE:
organizatorzy zastrzegaj sobie prawo zatrzymania prac nades豉nych na konkurs
   i wykorzystania ich w popularyzacji idei olimpijskiej,
wyniki konkursu podane zostan na stronie internetowej Polskiego Komitetu
   Olimpijskiego,
najlepsze prace zostan w章czone do ksi嘀ki ukazuj鉍ej dorobek konkursu.

Organizator z g鏎y dzi瘯uje wszystkim uczestnikom za udzia
w konkursie!

                                                                 Polski Komitet Olimpijski    2 kwietnia 2005 roku odszed do domu Pana Ojciec wi皻y, Jan Pawe II.
Jeszcze w pami璚i mamy uroczyste Jego po瞠gnanie, kiedy wiatr na placu
w. Piotra w Watykanie zamkn像 ksi璕 Biblii. Wtedy te powszechnie wo豉no Sanfo Subito". 1 maja bie蕨cego roku na tym samym placu papie Benedykt XVI og這si Jana Paw豉 II B這gos豉wionym.
    Na kilka miesi璚y przed tym wydarzeniem redakcja PΜMYCZKA og這si豉 poetycki konkurs dla czytelnik闚, zwi頊any z postaci naszego Wielkiego Rodaka. Chcielimy, aby m這dzi czytelnicy w ten spos鏏 oddali ho責 Wspania貫mu Cz這wiekowi, Niestrudzonemu Pielgrzymowi, Siewcy pokoju, Przyjacielowi dzieci. Nie zawiedlimy si. Na konkurs wp造n窸y 283 utwory poetyckie, kt鏎ych autorzy ukazali 篡cie i dokonania Wielkiego Polaka.

LISTA NAGRODZONYCH:
Bartosz Siembak (lat 8), ze Szko造 Podstawowej nr 97 im. Joachima Lelewela
   w Krakowie - za wiersz pt. Nasz kochany Ojciec wi皻y";
Aleksandra ζkomska (lat 9) ze Szko造 Podstawowej nr 2 im. Artura
   Gadzi雟kiego w Zdzieszowicach, za wiersz pt. Wspomnienie o Papie簑";
Bazyli Bednarz (lat 10), ze Szko造 Podstawowej nr 97 im. Joachima Lelewela
   w Krakowie, za wiersz pt. Litania";
Angelika Siemieniuk (lat 10) ze Szko造 Podstawowej nr 1 im. Papie瘸 Jana
   Paw豉 II w ζpach, za wiersz pt. Pami璚i Jana Paw豉 II";
Korneliusz wierzewski (lat 11) ze Szko造 Podstawowej im. Arkadego Fiedlera
   w Golinie Wielkiej za wiersz pt. By貫 i jeste";
Aleksandra Mielczarek (lat 12) z Publicznego Zespo逝 Szk馧 Integracyjnych
   w Cierniach, za wiersz pt. Na placu wi皻ego Piotra t逝m".

Z wierszami autor闚 z listy nagrodzonych mo積a zapozna sie na 豉mach "P這myczka".


LISTA WYR荅NIONYCH:
Tomasz Jache (lat 8) ze Szko造 Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzi雟kiego
   w Zdzieszowicach, za wiersz pt. Wielki Ojcze, Panie nasz";
Dominik Cugier (lat 9) ze Szko造 Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Golinie
   Wielkiej, za wiersz bez tytu逝;
Martyna Andrzejewska (lat 9) ze Szko造 Podstawowej im. Arkadego Fiedlera
   w Golinie Wielkiej, za wiersz pt. Jestem malutka...";
Gabriela Ma鎥a (lat 10) ze Szko造 Podstawowej im. Wandy Chotomskiej
   w Garbowie, za wiersz Po prostu Karol";
Maciej Pucel (lat 10) ze Szko造 Podstawowej nr 1 im. Papie瘸 Jana Paw豉 II
   w ζpach, za wiersz pt. O wielkim czυwieku";
Jakub Witkowski (lat 10) ze Szko造 Podstawowej nr 1 im. Papie瘸 Jana Paw豉
   II w ζpach, za wiersz pt. Kochamy Jana Paw豉 II";
Izabela Kruszewska (lat 9) ze Szko造 Podstawowej nr 1 im. Papie瘸 Jana Paw豉
   II w ζpach, za wiersz pt. Nauczyciel mitoci";
Daria Nadolna (lat 11) z Publicznej Szko造 Podstawowej w Staniszczach Ma造ch-
   Sp鏎oku, za wiersz pt. Jan Pawe II";
Julia Zaj鉍zkowska (lat 11) ze Szko造 Podstawowej im. Jana Henryka
   D鉉rowskiego w Bolimowie, za wiersz pt. Dla Ojca wi皻ego";
Dominika Zabrocka (lat 11) ze Szko造 Podstawowej nr 46 w Gda雟ku, za wiersz
   pt. Jan Pawe II";
Micha Stolarz (lat 12) ze Szko造 Podstawowej nr 3 im. Juliusza S這wackiego
   w Lublinie, za wiersz pt. Oczekiwanie";
Emilia Oleksiewicz (lat 12) ze Szko造 Podstawowej nr 1 im. Papie瘸 Jana Paw豉
   II w ζpach, za wiersz pt. Drogowskazy";
Magda Szczepa雟ka (lat 12) ze Szko造 Podstawowej nr 46 w Gda雟ku,
   za wiersz pt. Jan Pawe II";
Kornelia Kania (lat 12) z Publicznej Szk造 Podstawowej w Staniszczach Ma造ch-
   Sp鏎oku, za wiersz pt. Wspomnienie Papie瘸 Jana Paw豉 II";
Judyta ㄊsikowska (lat 12) ze Szko造 Podstawowej im. Arkadego Fiedlera
   w Golinie Wielkiej, za wiersz bez tytu逝;
Maksymilian Ma鎥a (lat 13) z Publicznej Szko造 Podstawowej w Staniszczach
   Ma造ch-Sp鏎oku, za wiersz bez tytu逝;
Renata Matera (lat 14) z Gimnazjum nr 3 w Okrzei, za wiersz pt. Wiara jak
   chleb";
Jakub Gradowski (lat 14) z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Gatkowie
   Du篡m, za wiersz pt. Do wi皻oci droga".


adres redakcji: 01-785 Warszawa, ul.Broniewskiego 8a, tel. 22 663-87-52
e-mail: plomyczek@amos.waw.pl
AMOS 2006-2012