Strona główna
Bieżący numer
Aktualności
Godne uwagi
Prenumerata
Klub Przyjaciół Płomyczka
Patronaty - konkursy
Imprezy - akcje
Kalendarz imprez
Reklamy w Płomyczku Wydania archiwalne
Galeria Płomyczka Śmiej się z nami


 1. Klub Przyjaciół "Płomyczka" może utworzyć klasa, szkoła, drużyna harcerska lub grupa dziewcząt i chłopców złożona z minimum
  10 osób. Przesyłają one do redakcji zgłoszenie o utworzeniu Klubu podając w nim: imiona i nazwiska członków oraz opiekuna Klubu
  (o ile jest) oraz dokładny adres Klubu.
 2. Klub może być zarejestrowany w redakcji po zaprenumerowaniu
  w Firmie AMOS minimum 10 egzemplarzy "Płomyczka" (dla każdego członka Klubu).
 3. Każdy Klub zarejestrowany w redakcji otrzymuje swój numer
  i specjalny przywilej uprawniający do zniżki przy prenumeracie "Płomyczka", wynoszącej 25 procent ceny detalicznej czasopisma. Opłatę za prenumeratę ze zniżką można dokonywać równocześnie ze zgłoszeniem Klubu do redakcji.
 4. Każdy członek Klubu otrzymuje od redakcji specjalną legitymację oraz Odznakę "PRZYJACIEL PŁOMYCZKA".
 5. Klub Przyjaciół "Płomyczka"propaguje "Płomyczek" wśród uczniów szkoły
  i okolicy, prowadzi Bank Numerów "Płomyczka" i udostępnia jego egzemplarze osobom zainteresowanym czasopismem.
 6. Klub utrzymuje kontakt z redakcją, uczestniczy w akcjach i konkursach organizowanych przez "Płomyczek",
  oraz recenzuje miesięcznik wysyłając
  co najmniej raz w roku - swoją opinię
  o czasopiśmie.
 7. Każdy Klub korzysta z przywileju pierwszeństwa druku na łamach "Płomyczka" informacji o funkcjonowaniu Klubu i swej szkoły,
  o problemach dziewcząt i chłopców, o ciekawych wydarzeniach
  w swej miejscowości, przesyłanych do redakcji. Podobny przywilej przysługuje Klubom przy organizacji spotkań z redaktorami "Płomyczka", jego autorami i ilustratorami.
 8. Wszyscy członkowie klubu uczestniczą w losowaniu nagród fundowanych dla klubowiczów przez redakcję "Płomyczka".
 9. Co roku Klub Przyjaciół "Płomyczka" wybijający się spośród innych klubów największą liczbą prenumerowanych egzemplarzy wyróżniony zostaje specjalną nagrodą w postaci zestawu książek odpowiadających liczbie prenumerowanych "Płomyczków". Jednocześnie pomiędzy pozostałe kluby losowane są upominki. Specjalne wyróżnienia przyznawane są przez redakcję opiekunom wzorowych klubów.
 10. Klub Przyjaciół Płomyczka funkcjonujący przez co najmniej 3 lata wyróżniony zostaje dyplomem honorowym nadawanym przez redakcję.
 11. Członkostwo Klubu wygasa po przerwaniu prenumeraty "Płomyczka" trwającej dłużej niż trzy miesiące.
 12. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2007r.
 13. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

adres redakcji: 01-785 Warszawa, ul.Broniewskiego 8a, tel. 22 663-87-52
e-mail: plomyczek@amos.waw.pl

AMOS © 2006-2012