Bie蕨cy numer
Aktualnoci
Godne uwagi
Prenumerata
Klub Przyjaci馧 P這myczka
Patronaty - konkursy
Imprezy - akcje
Kalendarz imprez
Reklamy w P這myczku Wydania archiwalne
Galeria P這myczka miej si z nami
                                                                               bie蕨cy nr: 12/2012 "P這myczek" to miesi璚znik dziewcz靖
i ch這pc闚 w wieku 10-15 lat (starsze
klasy szk馧 podstawowych i gimnazja).
Za這穎ny w 1917 r., zawsze towarzysz鉍y edukacji szkolnej.
  Wzbogaca wiedz uczni闚,
  wychowuje w duchu polskiej kultury
     i tradycji narodowej,
  dostarczajacy m鉅rej rozrywki.

Na 豉mach "P這myczka" publikowane s materia造:
  przydatne na lekcjach j瞛yka polskiego,
     a tak瞠 przyrody, geografii, historii;
  podpowiadaj鉍e jak si uczy skutecznie
     i szybko;
  pomagaj鉍e upora si z problemami
     wieku dorastania.Uprzejmie informujemy,
瞠 z dniem 1 marca 2013 r.
Oficyna Wydawnicza AMOS

zawiesza
wydawanie miesi璚znika
dziewcz靖 i ch這pc闚
PΜMYCZEK


Prenumeratorzy, kt鏎zy op豉cili abonament na rok 2013 otrzymaj zwrot pieni璠zy wp豉conych na konto wydawcy.
      Ukaza si pokonkursowy tomik poezji zatytu這wany
"Us造sz g這s dzieci", w kt鏎ym znalaz造 si nagrodzone i wyr騜nione wiersze nades豉ne przez m這dych czytelnik闚 "P這myczka" na konkurs zorganizowany przez nasz redakcj z okazji beatyfikacji Jana Paw豉 II. Opr鏂z utwor闚 laureat闚 pomieszczone zosta造 w nim r闚nie wzruszaj鉍e wiersze dziewcz靖 i ch這pc闚, kt鏎zy nie zdobyli laur闚, ale pi瘯nymi strofami urzekli kierownictwo redakcji.

      Tomik rozsy豉ny ju jest do laureat闚 nagrodzonych i wyr騜nionych. Jednoczenie cz nak豉du przeznaczona zosta豉 do sprzeda篡, kt鏎 prowadzi nasza Oficyna Wydawnicza AMOS. Cena tomiku 12 z, a przy wysy販e pocztowej - 16 z (list polecony). Zainteresowani mog dokona osobistego zakupu (Warszawa, ul. Broniewskiego 8a), lub dokonuj鉍 wp豉ty na konto AMOS: PKO BP W-wa 11 1020 1013 0000 0502 0004 0584.
Przy zakupie trzech i wi璚ej egzemplarzy do ceny tomiku (12 z) nale篡 doliczy 5 z. Sprzeda prowadzona b璠zie w/g kolejnoci wp豉t - a do wyczerpania nak豉du.

      Nie ma takiego drugiego pisma w Polsce. Nieprzerwanie od 95 lat
ukazuje si ostatni, rdzennie polski, miesi璚znik dziewcz靖 i ch這pc闚 PΜMYCZEK. Czasopismo redagowane z pomoc m這dych korespondent闚 ze szk馧 podstawowych i gimnazj闚 z ca貫go kraju, sta這 si trwa造m elementem polskiej kultury, bo wychowa這 si na nim kilka pokole m這dych Polak闚. Pisali do niego tak znani i uznani pisarze i poeci jak Konstanty Ildefons Ga販zy雟ki, Janina Porazi雟ka, Jan Brzechwa, Julian Tuwim,
Kornel Makuszy雟ki, Hanna O穎gowska, Maria Kownacka, Edmund Niziurski, Ludwik Jerzy Kern.
      Przez te wszystkie lata PΜMYCZEK przechodzi r騜ne koleje losu. Zwi頊any z histori Polski uczestniczy w jej wydarzeniach, jak wszystkie ukazuj鉍e si w przesz這ci gazety i czasopisma. Zawsze na pierwszym miejscu stawia patriotyczne wychowanie, uczy tolerancji wobec innych ludzi
i ich pogl鉅闚, wpaja zasady szacunku wobec rodzic闚, nauczycieli, os鏏 starszych. A nade wszystko stawia bardzo wysoko poprzeczk swoim czytelnikom. By i jest czasopismem dla ambitnych dzieci, dla tych, co chc wiedzie wi璚ej ni musz i umie wi璚ej ni jest od nich wymagane.
To P這myczkowe motto obowi頊uje do dzi.
      20 lat temu wydawanie PΜMYCZKA przej窸a Oficyna Wydawnicza AMOS. Dwoje polskich dziennikarzy porzuci這 w 1991 roku swoje intratne posady
i postanowi這 uratowa polskie czasopismo dlapolskich dzieci. Przez te wszystkie lata PΜMYCZEK bardzo si zmieni. Po likwidacji PΜMYKA wydorola i wy豉dnia. Redagowany jest teraz tak瞠 z myl o gimnazjalistach, kt鏎ym proponuje wiele ciekawych materia堯w. A przede wszystkim szeroko otworzy swe 豉my dla tw鏎czoci dzieci璚ej - literackiej
i plastycznej. Zacieni wsp馧prac ze szko豉mi, ch皻nie pisze o tym,
co dzieje si w polskich szko豉ch, odnotowuje r騜ne ciekawe spotkania, imprezy, chwali osi鉚ni璚ia. Cieszy si, 瞠 dzieci zak豉daj Kluby Przyjaci馧 PΜMYCZKA, bo prenumerata zbiorowa czasopisma jest gwarancj, 瞠 ono przetrwa, 瞠 nie zginie w g零zczu wielu polskoj瞛ycznych tytu堯w.
      Czas jubileuszu zawsze sk豉nia tak瞠 do podzi瘯owa. Zatem dzi dzi瘯ujemy nie tylko naszym wspania造m Czytelnikom i Prenumeratorom,
ale tak瞠 wszystkim. Rodzicom, Dziadkom, Pedagogom, Dyrekcjom Szk馧
i innych plac闚ek owiatowych za to, 瞠 podsuwaj nasze czasopismo swoim podopiecznym, zach璚aj鉍 do czytania. P鏦i s czytelnicy, poty PΜMYCZEK trwa!
      Jeszcze tylko 5 lat do setki...


TO JU P茛METEK

      Ani si obejrzelimy, a jubileusz 95-lecia PΜMYCZKA osi鉚n像 p馧metek. Ci鉚le nap造waj do redakcji 篡czenia z ca貫j Polski,
a ostatnio tak瞠 z Europy i Ameryki P馧nocnej.

Szerzej na ten temat piszemy w zak豉dce "Godne uwagi" .

    PΜMYCZKOWI nigdy nie by這 豉two. Przez ostatnie 20 lat prze篡limy
z nim wiele trudnych chwil. Nie dotowany i nie sponsorowany przez nikogo sam wypracowa rodki na papier i druk. Udawa這 si to m.in. dzi瘯i prenumeracie, dzi瘯i temu, 瞠 wielu z Was chce go czyta, 瞠 w szko豉ch dzia豉j Kluby Przyjaci馧 PΜMYCZKA, 瞠 wci嘀 powstaj nowe kluby, 瞠 coraz czciej rodzice prenumeruj dla Was to czasopismo, m闚i鉍 w rozmowach z nami, 瞠 chc, aby ich dzieci czyta造 t wartociow gazet.
    W豉nie prenumerata i to najlepiej u wydawcy, czyli w Oficynie Wydawniczej AMOS jest najlepszym sposobem na to, aby miesi璚znik utrzyma si na wydawniczym rynku. Apelujemy przede wszystkim do szk馧, maj鉍 nadziej, 瞠 w ka盥ej bibliotece znajd si rodki na op豉cenie prenumeraty. Podpowiadamy - jeli szko豉 sama nie ma pieni璠zy to mo瞠 uda si jej znale na swym terenie jakiego lokalnego przedsi瑿iorc, kt鏎y raz na rok wy這篡 55 z這tych, aby kupi PΜMYCZEK dla biblioteki. Ch皻nie napisalibymy o takim cz這wieku, pokazali jego wizerunek, bo z pewnoci by mu si to nale瘸這.


PΜMYCZEK
wyr騜niony Nagrod Honorow
Rzecznika Praw Dziecka

      20 listopada 2009r. we wszystkich stolicach pa雟tw europejskich odby造 si uroczyste konferencje i spotkania zorganizowane z okazji 20. rocznicy uchwalenia przez ONZ Konwencji o Prawach dziecka. Konferencja taka odby豉 si tak瞠 w Warszawie, w siedzibie Akademii Pedagogiki Spo貫cznej, a jej organizatorem by Urz鉅 Rzecznika Praw Dziecka, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka oraz w/w uczelnia. W czasie obrad dyskutowano o historii, stanie obecnym i perspektywach wcielania w 篡cie praw dziecka, podkrelaj鉍 szczeg鏊n rol Polski w zainicjowaniu i przygotowaniu projektu Konwencji.
      Mi造m akcentem jubileuszowej og鏊nopolskiej konferencji by這 wyr騜nienie najbardziej zas逝穎nych dla tej idei dzia豉czy dla kt鏎ych prawa dziecka sta造 si najwa積iejszym tematem spo貫cznej dzia豉lnoci. Mi這 nam poinformowa, 瞠 Honorow Nagrod Rzecznika Praw Dziecka przyznan za dzia豉lno na rzecz dzieci i upowszechnienie praw dziecka otrzyma豉 Redakcja PΜMYCZKA. Dyplom wraz z pi瘯nym medalem z r隕 Rzecznika ministra Marka Michalaka przyj像 redaktor naczelny, Janusz Sapa.

               

Godzi si przy tym podkreli, i Redakcja PΜMYCZEK by豉 jedyn instytucj uhonorowan tym wielkim wyr騜nieniem.

W ka盥ym numerze prezentowana jest uczniowska tw鏎czo:
* poetycka i prozatorska ("Debiuty"),
* plastyczna ("Galeria P這myczka"),
* dziennikarska ("Szkolna Agencja Informuje", "Z czterech stron kraju").
Ponadto artyku造 powi璚one informatyce ("Komputerowe dyrdyma趾i"), motoryzacji, filatelistyce. Oczywicie nie brakuje artyku堯w
o ulubionych aktorach czy piosenkarzach (章cznie z plakatami prezentuj鉍ymi gwiazdy). Miesi璚znik wsp馧redagowany przez m這dych korespondent闚 z ca貫go kraju rozchodzi si w du瞠j mierze drog prenumeraty. Korzystaj z niej m.in. Kluby Przyjaci馧 "P這myczka" dzia豉j鉍e przy szko豉ch, bibliotekach i r騜nych plac闚kach owiatowo-wychowawczych.

adres redakcji: 01-785 Warszawa, ul.Broniewskiego 8a, czynne w godz. 9-16
tel. 22 663-87-52, e-mail: plomyczek@amos.waw.pl
PKO BP SA I O/W-wa nr 11 1020 1013 0000 0502 0004 0584


               Powy瞠j (od lewej):
 
           - medal W豉dys豉wa Grodeckiego za patronat wyprawy "ladami Polak闚 dooko豉 wiata"
           - puchar wykonany z bry造 w璕la przekazany przez g鏎nik闚 l零kich w uznaniu zas逝g
              dla wychowania wielu pokole m這dych Polak闚

           - "p這myczkowy" zegar ofiarowany przez pani Kalin Zarzyck z okazji jubileuszu 85-lecia
              P這myczka


AMOS 2006-2012